ข่าวคนเก่ง KTC.
วันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

 

17

มกราคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

...
อ่านต่อ...2

ตุลาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์

...
อ่านต่อ...26

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

รางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและด้านกีฬาภายนอกโรงเรียน...
อ่านต่อ...16

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธนธรณ์ ปัญญาแก้ว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ ระดับ ม.ปลาย ...
อ่านต่อ...15

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เกตุปัญญา ยั่งกุลมิ่ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง...
อ่านต่อ...15

สิงหาคม

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงพัทธนันท์ มหาวัน

ชนะเลิศ การประกวดเด็กน้อยคนเก่ง season 3...
อ่านต่อ...13

สิงหาคม

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พีรวัชญ์ จันทรา ป.3/2 ที่ได้รางวัล

...
อ่านต่อ...8

สิงหาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน

...
อ่านต่อ...5

สิงหาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์...
อ่านต่อ...4

สิงหาคม

เด็กชายจิรภัทร์ ข้ามหก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เป็นตัวแทน ผู้เชิญคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน...
อ่านต่อ...26

กรกฎาคม

มอบรางวัลนักเรียนกิจกรรมสายใยรักและสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2560

...
อ่านต่อ...22

กรกฎาคม

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พีรวัชญ์ จันทรา ป.3/2

ด.ช.พีรวัชญ์ จันทรา ป.3/2 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...
อ่านต่อ...6

มิถุนายน

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จตุรภัทร นีละโยธิน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

...
อ่านต่อ...28

กุมภาพันธ์

มอบรางวัลห้องเรียนชนะเลิศโครงการธนาคารขยะ

มอบรางวัลห้องเรียนชนะเลิศโครงการธนาคารขยะ...
อ่านต่อ...8

กุมภาพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปิยธิดา เฮงตระกูล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปิยธิดา เฮงตระกูล นักเรียนชั้น ป.6...
อ่านต่อ...1 to 15 of 19 | Go to Page 1 2 

 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com