ข่าวคนเก่ง KTC.
วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

31

ตุลาคม

แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณีรนุช สัมโน ได้รับรางวัลชมเชย การวาดภาพระดับประเทศ

...
อ่านต่อ...16

สิงหาคม

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

...
อ่านต่อ...18

กรกฎาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศแข่งขันเล่านิทาน

...
อ่านต่อ...18

กรกฎาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมารยาทไทย

...
อ่านต่อ...2

กุมภาพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

...
อ่านต่อ...17

มกราคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

...
อ่านต่อ...2

ตุลาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์

...
อ่านต่อ...26

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

รางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและด้านกีฬาภายนอกโรงเรียน...
อ่านต่อ...16

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธนธรณ์ ปัญญาแก้ว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ ระดับ ม.ปลาย ...
อ่านต่อ...15

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เกตุปัญญา ยั่งกุลมิ่ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง...
อ่านต่อ...15

สิงหาคม

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงพัทธนันท์ มหาวัน

ชนะเลิศ การประกวดเด็กน้อยคนเก่ง season 3...
อ่านต่อ...13

สิงหาคม

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พีรวัชญ์ จันทรา ป.3/2 ที่ได้รางวัล

...
อ่านต่อ...1 to 12 of 12 | Go to Page 1 

 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com