ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

14

พฤศจิกายน

ร่วมส่งกำลังเชียร์นักเรียนอนุบาลโกวิท

ร่วมส่งกำลังเชียร์นักเรียนอนุบาลโกวิท...
อ่านต่อ...17

พฤษภาคม

แสดงความยินดีกับนายปริชญา แซ่ท้าว ได้รับคัดเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

แสดงความยินดีกับนายปริชญา แซ่ท้าว ได้รับคัดเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา...
อ่านต่อ...3

เมษายน

พิธีสระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส

พิธีสระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส...
อ่านต่อ...22

มีนาคม

เปิดสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2561

เปิดสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2561...
อ่านต่อ...2

กุมภาพันธ์

กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้น ม.ปลาย

กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้น ม.ปลาย...
อ่านต่อ...23

มกราคม

นาย ปริชญา แซ่ท้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นาย ปริชญา แซ่ท้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
อ่านต่อ...20

มิถุนายน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา...
อ่านต่อ...30

มกราคม

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เปิดหลักสูตร KMEP

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เปิดหลักสูตร KMEP...
อ่านต่อ...25

กันยายน

สารโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1/2558

สารโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1/2558...
อ่านต่อ...12

มิถุนายน

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2557

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2557...
อ่านต่อ...12

มิถุนายน

ผลการประกันคุณภายในสถานศึกษา 2556

ผลการประกันคุณภายในสถานศึกษา 2556...
อ่านต่อ...1

มกราคม

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา...
อ่านต่อ...18

กรกฎาคม

การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน

การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน...
อ่านต่อ...25

มิถุนายน

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด...
อ่านต่อ...1 to 14 of 14 | Go to Page 1 

 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com