ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

 

10

มกราคม

รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด่วน!

รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด่วน!...
อ่านต่อ...14

พฤศจิกายน

นาย ปริชญา แซ่ท้าว นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นาย ปริชญา แซ่ท้าว นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
อ่านต่อ...20

มิถุนายน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา...
อ่านต่อ...30

มกราคม

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เปิดหลักสูตร KMEP

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เปิดหลักสูตร KMEP...
อ่านต่อ...25

กันยายน

สารโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1/2558

สารโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1/2558...
อ่านต่อ...12

มิถุนายน

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2557

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2557...
อ่านต่อ...12

มิถุนายน

ผลการประกันคุณภายในสถานศึกษา 2556

ผลการประกันคุณภายในสถานศึกษา 2556...
อ่านต่อ...1

มกราคม

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา...
อ่านต่อ...18

กรกฎาคม

การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน

การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน...
อ่านต่อ...25

มิถุนายน

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด...
อ่านต่อ...1 to 10 of 10 | Go to Page 1 

 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com