ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : พิธีสระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน

"พิธีสระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส"

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com