ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้น ม.ปลาย
ข่าวเมื่อ : วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 

กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจำปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรู้ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2562

ตารางสอบสายวิทย์-คณิต

08.30 – 09.15 น.    วิชาคณิตศาสตร์

09.15 – 10.00 น.    วิชาวิทยาศาสตร์

10.00 – 10.15 น.    พัก

10.15 – 11.00 น.    วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์   2562

มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบวัดความรู้ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2562

ตารางสอบสายศิลป์-ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ

08.30 – 09.15 น.    วิชาสังคม

09.15 – 10.00 น.    วิชาภาษาไทย

10.00 – 10.15 น.    พัก

10.15 – 11.00 น.    วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์   2562

มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com