ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้น ม.ปลาย
ข่าวเมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com