ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด่วน!
ข่าวเมื่อ : วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561รับสมัครครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School

เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12เอกสารที่แนบ      ดาวน์โหลด
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com