ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา
ข่าวเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา

 ลักษณะงาน
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
3. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
4. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
5. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
1. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ตามรายวิชาที่สมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


เอกสารที่แนบ      ดาวน์โหลด
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com