ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561รับสมัครครูผู้สอน

1.  ครูผู้สอนรายวิชาดนตรี  1  ตำแหน่ง

2.  ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  1  ตำแหน่ง

3.  ครูผู้สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School

เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com