ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

12

พฤศจิกายน

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1-3 และ ระดับชั้น ป.4-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...
อ่านต่อ...5

พฤศจิกายน

กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนระดับอนุบาล-ป.3
การแข่งขันกรีฑาของนักเรียน การประกวดขบวนพาเหลด...
อ่านต่อ...3

พฤศจิกายน

กิจกรรมกรีฑาสี (KTC SPORT DAY 2017)
โรงเรียนโกวิทธำเชียงใหม่จัดกิจกรรมกรีฑาสี...
อ่านต่อ...27

ตุลาคม

พิธีทำบุญโรงเรียนและพิธีทอดกฐิน
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี 2560...
อ่านต่อ...26

ตุลาคม

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...
อ่านต่อ...23

ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
อ่านต่อ...13

ตุลาคม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล...
อ่านต่อ...10

ตุลาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างความปรองดองในสถานศึกษาและการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการทำงาน
...
อ่านต่อ...2

ตุลาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์
...
อ่านต่อ...29

กันยายน

กิจกรรมขนมล้านนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยมีผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนเป็นวิทยากร...
อ่านต่อ...25

กันยายน

"วันเยาวชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร...
อ่านต่อ...21

กันยายน

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก
...
อ่านต่อ...20

กันยายน

กิจกรรม กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
การออกกำลังแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (Spot for all 4.0)...
อ่านต่อ...16

กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับ นายพัทธพล เซ่งจ่าว
ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะ เยาวชนดีเด่นนจังหวัดเชียงใหม่...
อ่านต่อ...8

กันยายน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5
นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายพักแรมคืน ...
อ่านต่อ...1 to 15 of 104 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 

 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com