ข่าวกิจกรรม เรื่อง : แสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด
ข่าวเมื่อ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
อาจารย์เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการคณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด “ป๋าเวณียี่เป็ง”
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ชนะเลิศการแข่งขันขี่ม้าเด้งดึ๋ง รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันยิงลูกโทษ การแข่งขันเก็บลูกบอลใส่ตะกร้า
การการแข่งขันฝึกสมาธิ (ตึกถล่ม) การแข่งขันจับคู่รูปภาพ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขันทายภาพ
และรางวัลการแข่งขัน Little Cheer Leader จากกิจกรรม Chiang Mai Kindergarten Olympic 2018 อนุบาลลิมปิกเชียงใหม่ 2018
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ตภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com