ข่าวกิจกรรม เรื่อง : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง
ข่าวเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561

เพื่อสืบสานประเพณีล้านนา โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง กิจกรรมแข่งขันหนุ่มหล่อ-สาวสวยยี่เป็ง เป็นต้นภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com