ข่าวกิจกรรม เรื่อง : แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณีรนุช สัมโน ได้รับรางวัลชมเชย การวาดภาพระดับประเทศ
ข่าวเมื่อ : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
เด็กหญิง ณีรนุช สัมโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
จากการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าแข่งขันจาก 6 ภาค ทั่วประเทศ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ครั้งที่ 14 วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีครูปราวีณา เทพคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ฝึกสอน


ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com