ข่าวกิจกรรม เรื่อง : แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
ข่าวเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
นายวชิรวิชญ์ คำลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

จาก นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี

ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

 

 


เด็กชายกรินทร์ สุขคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายภูริ ศรีโพธิ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

จาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยมี คณะครูและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

 ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com