ข่าวกิจกรรม เรื่อง : พิธีสระเกล้าดำหัว ครูอาจารย์
ข่าวเมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัด "พิธีสระเกล้าดำหัว ครูอาจารย์"

เพื่อสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของล้านนา

โดยมีนักเรียนภาคฤดูร้อนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com