ข่าวกิจกรรม เรื่อง : พิธีสานสัมพันธ์ครูและศิษย์
ข่าวเมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรม พิธีสานสัมพันธ์ครูและศิษย์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมผูกข้อมือ

แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น นิยลักษณ์

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วิชญ์ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com