ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ซ้อมรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหว

โดยอพยพนักเรียนที่อยู่ในอาคาร ไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยดังนี้

ช่วงเช้า นักเรียนชั้นระดับอนุบาล-ป.4/3,ป.4/4

ช่วงบ่าย นักเรียนชั้นระดับ ป.4/1,ป.4/2 - ม.6ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com