ข่าวกิจกรรม เรื่อง : วันการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
ข่าวเมื่อ : วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 26

จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้งาน 140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com