ข่าวกิจกรรม เรื่อง : กิจกรรมกาดนัดโกวิท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าวเมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมกาดนัดโกวิท ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 2

โดยมีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียน ผู้ปกครอง

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 8.30 น.

 ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com