ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
ข่าวเมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

โดยได้รับเกียรติจากคุณครูเสาวลักษณ์  กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com