ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ข่าวเมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
อาจารย์เสาวลักษณ์  กรโกวิท (ผู้รับใบอนุญาต) และ ดร.นิยดา กรโกวิท (ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่)
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆ

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ทั้งในระดับเขต และระดับภาคเหนือ

 

*************************************************ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com