ข่าวกิจกรรม เรื่อง : แสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา กรโกวิท
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
คณะผู้บริหารโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ และคณะครู

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา  กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com