ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์
ข่าวเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์ประเทศไทย

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ระหว่าง วันที่27-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่

1.ด.ญ.ภคปัทม์ กองแสน ชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัล ดังนี้
-เหรียญเงิน ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภท ทรีโอ 
-เหรียญเงิน ยิมนาสติกศิลป์ เลเวล 3 บุคคลรวมอุปกรณ์
-เหรียญทองแดง ยิมนาสติกศิลป์เลเวล 3 อุปกรณ์ ฟลอร์
-เหรียญทองแดง ยิมนาสติกศิลป์ เลเวล3 อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
-เหรียญทองแดง ยิมนาสติกศิลป์ เลเวล 3 อุปกรณ์คานทรงตัว 
2.ด.ญ.ธนัชชา กันธา ชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัล ดังนี้ 
-เหรียญเงิน ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทคู่ผสม 
-เหรียญเงิน ยิมนาสติกศิลป์เลเวล 2 บุคคลรวมอุปรณ์ 
-เหรียญเงิน ยิมนาสติกศิลป์เลเวล 2 อุปกรณ์คานทรงตัว
-เหรียญเงิน ยิมนาสติกศิลป์เลเวล 2 อุปกรณ์ ฟลอร์
-เหรียญทองแดง ยิมนาสติกศิลป์เลเวล 2 อุปกรณ์บาร์ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com