ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและด้านกีฬาภายนอกโรงเรียน

เช่น การประกวดวาดรูปภาพจากจินตนาการ การขับร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันประกวดมารยาทไทย เป็นต้นภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com