ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงพัทธนันท์ มหาวัน
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงพัทธนันท์ มหาวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ชนะเลิศ การประกวดเด็กน้อยคนเก่ง season 3 ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com