ข่าวกิจกรรม เรื่อง : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกาดนัดโกวิท เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ย. 2560
ข่าวเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกาดนัดโกวิท

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ย. 2560 ณ บริเวณสนามหลังโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 6.30-9.00 น.

***************************************ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com