ข่าวกิจกรรม เรื่อง : กิจกรรมอบรมและฟังการบรรยายธรรมะ
ข่าวเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมและฟังการบรรยายธรรมะ

หัวข้อ "หลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน"

โดย พระอาจารย์สุรพล ขันติสโห วัดศรีชุม  จังหวัดลำปาง

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม

 

ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com