ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน
ข่าวเมื่อ : วันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะฯในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 4 รายการ ดังนี้

1.ฉีก ตัด ปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่

ด.ช.ปรเมษฐ ปรีชา

ด.ญ.ธัญญรัตน์ แก้วเบี่ยง

ด.ญ.สุรดา หน่อแก้ว

 

2. ปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 3 ได้แก่

ด.ช.กวีรัฐ ลุงติ

ด.ญ.ศุจิตตรา ข้ามประเทศ

ด.ญ.อชิรญา บุญแก้ว

 

3.การประกวดวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ได้แก่

ด.ช.นภนต์ อินทรา

 

4.การแข่งขันเล่านิทาน ประกอบท่าทางได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่

ด.ญ.กนวรรณ คงเพ็ชร

 ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com