โครงสร้างสมาคมผู้ปกครองและครูโครงสร้างสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ชุดที่ 1

 

 

 


 
 

โครงสร้างสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ชุดที่ 5


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com