++ เปิดสอนหลักสูตร MEP หรือ Mini English Program ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติที่ชำนาญ ++


"วันเยาวชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560

25 กันยายน 2560
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร อ่านต่อ..

รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา อ่านต่อ..


  ข่าวกิจกรรม

"วันเยาวชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560...

( 25 กันยายน 2560 )

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก ...

( 21 กันยายน 2560 )

กิจกรรม กีฬาเพื่อมวลชน 4.0...

( 20 กันยายน 2560 )

  คนเก่ง KTC

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธนธรณ์ ปัญญาแก้ว...

( 16 กันยายน 2560 )

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เกตุปัญญา ยั่งกุลมิ่ง...

( 15 กันยายน 2560 )

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงพัทธนันท์ มหาวัน...

( 15 สิงหาคม 2560 )

  ข่าวการศึกษา

  วีดีโอแนะนำโรงเรียน

  ปฏิทินโรงเรียน

  25 กันยายน 2560 -
   29 กันยายน 2560

วันที่ 25-29 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.4-6
วันที่ 27-29 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1-3
วันที่ 28-29 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ป.1-6

<< แสดงทั้งหมด >>

  Facebook

  ลิงค์อื่นๆ

 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com