++ เปิดสอนหลักสูตร MEP หรือ Mini English Program ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติที่ชำนาญ ++

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

16 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ..

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

21 กันยายน 2561
อ่านต่อ..

รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา

21 กันยายน 2561
รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา อ่านต่อ..


  ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสันติภาพสากล...

( 21 กันยายน 2561 ) อ่านต่อ...

กิจกรรมกาดนัดโกวิท...

( 14 สิงหาคม 2561 ) อ่านต่อ...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ป.5...

( 7 กันยายน 2561 ) อ่านต่อ...

  คนเก่ง KTC

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น...

( 16 สิงหาคม 2561 ) อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศแข่งขันเล่านิทาน...

( 18 กรกฎาคม 2561 ) อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมารยาทไทย...

( 18 กรกฎาคม 2561 ) อ่านต่อ...

  ข่าวการศึกษา

  Facebook

  ลิงค์อื่นๆ

 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com