ติดต่อเรา
73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222

Website : http://www.kowitt.ac.th , E-mail : ktc_inno@hotmail.com

 ดูแผนที่ผ่านทาง - Google map
ดูแผนที่โรงเรียนในมุมมอง Street View - Google
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com