เพลงประจำโรงเรียน

เพลงโกวิทธำรง


 
สีฟ้างาม เป็นสีนำ โกวิทธำรง
สุดสูงส่ง ล้ำค่า สง่าราศี
มีพฤกษา งามสง่า ภควดี รวมฤดี ของพวกเรา ทุกเช้าเย็น
เรานักเรียน เขียนอ่าน การศึกษา ได้นำพา ลุล่วง ให้ผ่องใส
ดังมณี มีค่า เหนือดวงใจ งามวิไล สดสวย ด้วยวิชา
โกวิทธำรง คงไว้ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ดุจนิมิต คิดอยู่ มิรู้วาย
คุณปู่คุณย่า ผู้ให้กำเนิด เป็นดวงใจ ทูนเทิดไว้ ให้คงอยู่ คู่ฟ้าดิน

เพลงเลือดสีฟ้า


 
พวกเราโกวิทธำรง
มีความมั่นคง ร่วมสร้างความดี
สมัครสมานร่วมใจสามัคคี เพื่อคุณความดี พวกเรานักเรียนไทย
พวกเราเหล่าชาวสีฟ้า พวกเราจงมา ร่วมจิตร่วมใจ
ตั้งใจศึกษา หมั่นเล่าเรียนเพียรไป ชีวิตสดใสจิตใจพัฒนา
** เลือดเราสีฟ้างาม
สุดเขตคาม ทั่วถิ่นแดนไทย
หมั่นสร้างความดี สามัคคีทั่วไป ฝึกจิตใจให้มีศีลธรรม
พวกเรา มุ่งพัฒนา เรามุ่งศึกษา สรรสร้างทางสดใส
ผูกพันไมตรี น้องพี่มีวินัย เราชื่อเกริกไกร ชาวโกวิทธำรง

เพลงปรัชญาโกวิท


 
อันความรู้มีค่ากว่าทรัพย์สิน
นำชีวินให้เรืองรองและผ่องใส
ทางชีวิตคนเรานั้นยาวไกล ความรู้ไซร้ขจัดภัยให้โง่คลาย
คุณธรรมสร้างสรรค์จรรโลงจิต ชุบชีวิตพาใจไม่โหดร้าย
โลกของเราน่าอยู่อย่างสบาย ไม่วุ่นวายเพราะความโลภเห็นแก่ตน
โปรดเอื้อเฟื้อสร้างประโยชน์สังคมเถิด โลกจะเกิดความรักไม่สับสน
ทุกชีวิตอิ่มเอมเปรมกมล ด้วยทุกคนเอื้ออาทรกันและกัน

เพลงสีฟ้าสดใส


 
สีฟ้านภาสดใส
คือธงชัยของเราชั่วนิจนิรันดร์
ความรู้ดีมีคุณธรรม เอื้อประโยชน์สังคมให้ยืนนาน
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่อบรมดีแล้วนำสุขมาให้
ความรู้ดีมีคุณธรรม เอื้อประโยชน์สังคมให้ยืนนาน

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com